Vi støtter behandlingen af spilleafhængighed

Som udbyder af spilleprodukter er vi hos 25syv vores ansvar bevidst. Vi arbejder ud fra en Ansvarligt Spil-politik, og alle vores medarbejdere er trænet i at finde risikotegn på uansvarligt spil blandt vores kunder.

Vi gør meget ud af at pointere, at betting og casino er en hobby og ikke en indtægtskilde. I den forbindelse sørger vi for at gøre vejen til en eventuel udelukkelse fra spilleaktiviteter let tilgængelig for vores kunder.

Samtidig støtter vi behandlingen af spilleafhængighed. Behandlingscentre landet over tilbyder effektive programmer til at få kontrol over eventuel spilleafhængighed. Indsatsen på disse centre gør en positiv forskel i samfundet, og denne indsats støtter vi naturligvis op om.