Persondatapolitik på Facebook

PERSONDATAPOLITIK PÅ FACEBOOK

  • 25syv A/S (”25syv”) er fælles dataansvarlig med Facebook Ireland Ltd. (”Facebook”) for den behandling af personoplysninger, der til statistiske formål finder sted på 25syvs Facebookside via værktøjet ’Page Insights’.
  • 25syv har indflydelse på, hvilken statistik der genereres af Facebook i relation til besøgende på 25syvs Facebookside, men modtager udelukkende disse statistiske oplysninger i aggregeret og anonymiseret form fra Facebook. 25syv modtager eller opbevarer derfor ikke personoplysninger om dig i den forbindelse.
  • De statistiske oplysninger der genereres af Facebook anvendes af 25syv med det formål at opnå en bedre forståelse for, hvordan Facebooksiden bruges. Behandlingen af dine personoplysninger iværksættes på basis af 25syvs legitime interesse i at forfølge dette formål, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1), litra f.
  • Såfremt du vil vide mere om, hvordan Facebook behandler dine personoplysninger, kan du læse Facebooks persondatapolitik her.
  • Du har i henhold til artikel 15-18 og artikel 20-21 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (databeskyttelsesforordningen) ret til at (i) få indsigt i de oplysninger, som 25syv og Facebook behandler om dig; (ii) modtage en kopi af de oplysninger, som 25syv og Facebook behandler om dig samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig; (iii) få urigtige oplysninger om dig korrigeret eller (i særlige tilfælde) slettet; (iv) gøre indsigelse mod 25syvs og Facebooks behandling af dine personoplysninger; og (v) få begrænset 25syvs og Facebooks behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde.
  • Ønsker du at udøve de i punkt 5 anførte rettigheder, så anbefales du at kontakte Facebook som anført her, idet alene Facebook har adgang til de personoplysninger, der behandles med henblik på at generere statistik. Du kan dog også kontakte 25syv ved brug af kontaktoplysningerne nedenfor, såfremt du ønsker vores bistand i forbindelse med udøvelsen af dine rettigheder:

25syv A/S
CVR.: 30897765
Torvet 14, 1
8600 Silkeborg

E-mail: kontakt@25syv.dk
Telefon: +45 30358725

  • Du har altid ret til at klage over 25syvs og Facebook behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet (datatilsynet.dk).